{{ language.body }}

{{ selectedMarket.id ? selectedMarket.name : language.viewAllMarkets }}
ปิด
ผู้จัดจำหน่าย ของคุณ

Optimal Wellness Redefined LLC

ภูเก็ต ประเทศไทย

ทริปท่องเที่ยวพิเศษ

ช่วงระยะเวลาทำคุณสมบัติ
วันเดินทาง
สิงหาคม 2021 วันที่เดินทางที่แน่นอน อยู่ระหว่างพิจารณา

ร่วมเดินทางไปกับเราที่ภูเก็ต

มีหลายสิ่งหลายอย่าง ที่จะเกิดขึ้นในปี 2021 นี้ กับการเดินทางสู่โลกกว้างในสถานที่สุดหรู 4 วัน 3 คืน พร้อมตั๋วเครื่องบินและที่พัก ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ด้านล่างนี้


คุณสมบัติ – สะสมคะแนนขั้นต่ำที่ 20 คะแนน

มี 3 วิธีการในการทำคุณสมบัติ

1. จำหน่ายผลิตภัณฑ์

ท่านต้องมีคะแนนจากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์อย่างน้อย 3 คะแนน

 • คะแนน 1 คะแนนได้จาก: การจำหน่ายผลิตภัณฑ์ขั้นต่ำ 40PV ให้กับลูกค้าหรือนักธุรกิจอิสระใหม่ที่แนะนำตรง 5 รหัส และมียอดรวมทั้ง 5 รหัสเท่ากับ 500 PV ขึ้นไป ในแต่ละเดือนตลอดระยะเวลาโปรโมชั่น

2. การปรับเพิ่มตำแหน่งธุรกิจ 

 • มีการปรับเพิ่มตำแหน่งธุรกิจในแต่ละเดือนตลอดระยะเวลาโปรโมชั่น
ตำแหน่งธุรกิจที่ทำคุณสมบัติคะแนนที่ได้รับ
Pro 3 
Premier Pro 46
Premier Pro 59
Premier Pro 612
Elite Pro 715
Elite Pro 818
Elite Pro 921

3. รักษาคุณสมบัติ 

 • คะแนนการรักษาคุณสมบัติตำแหน่งธุรกิจที่ได้รับในเดือนถัดไป 
ตำแหน่งธุรกิจที่ทำคุณสมบัติคะแนนที่ได้รับ
Pro 3 
Premier Pro 49
Premier Pro 512
Premier Pro 615
Elite Pro 718
Elite Pro 821
Elite Pro 924

คะแนนทที่ท่านจะได้รับ

 20 คะแนน 25 คะแนน 30 คะแนน 35 คะแนน 40 คะแนน 
ที่พัก 4 วัน 3 คืน
ตั๋วเครื่องบินสำหรับ1 ท่าน
ตั๋วเครื่องบินสำหรับ 2 ท่าน 
ร่วมเดินทาง 2 ท่าน    
เงินรางวัลพิเศษ†   $200 $500 
*สูงสุด 500 USD ต่อคน  
†เงินรางวััลที่ระบุเป็น USD จะแปลงตามอัตราแลกเปลี่ยนของแต่ละสกุลเงินของประเทศนั้นๆ

ข้อกำหนดเพิ่มเติม

 1. ต้องมีคะแนนที่เกิดจากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์อย่างน้อย 3 คะแนน
 2. ท่านต้องทำคุณสมบัติอย่างน้อย พรีเมียร์โปร 4 ภายในเดือนมิถุนายน ซึ่งเป็นเดือนสุดท้ายของโปรโมชั่น (ต้องมีตำแหน่ง พรีเมียร์โปร 4 ในเดือนมิถุนายน)
เงื่อนไขและข้อกำหนด
 • โปรโมชั่นนี้สำหรับนักธุรกิจ ไลฟ์เวนเทจเท่านั้น
 • ผู้เข้าร่วมโปรโมชั่นต้องเป็นนักธุรกิจอิสระที่ดี ไม่ทำผิดกฎจรรยาบบรณในการทำธุรกิจ
 • ผูู้้เข้าร่วมโปรโมชั่นรับทราบและเข้าใจดีว่า โปรโมชั่นนี้ไม่สามารถอ้างสิทธิเพื่อนำไปรวมโปรโมชั่นอื่นได้ (ถือเป็นโมฆะ)
 • ไม่อนุญาตให้ผู้แนะนำหรืออัพไลน์ ทำการซื้อผลิตภัณฑ์ให้แก่นักธุรกิจใหม่
 • จำนวน 5 รหัสใหม่ (ลูกค้าและนักธุรกิจอิสระ) ต้องมีคะแนน PV จากการซื้อผลิตภัณฑ์เท่านั้น (ชุดดำเนินธุรกิจที่ไม่มีคะแนน PV จะไม่นำมานับรวมเพื่อทำคุณสมบัติตามโปรโมชั่นนี้)
 • สำหรับแต่ละคะแนนที่ได้รับจากการขายผลิตภัณฑ์ให้กับลูกค้าและนักธุรกิจอิสระใหม่ ต้องมียอดคะแนน PV จากการซื้อผลิตภัณฑ์จำนวน 40 PV จึงจะนับรวมเป็นคะแนนสะสมของโปรโมชั่นนี้
 • ในการเข้าร่วมโปรโมชั่นนี้ท่านต้องมีคะแนนที่เกิดจากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์อย่างน้อย 3 คะแนน
 • ไม่อนุญาตให้วางสายงานซ้อนตำแหน่ง โปร 2 หรือโปร 3 เพื่อที่จะให้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขของโปรโมชั่นนี้ (คำจำกัดความของการวางซ้อน = การจัดวางนักธุรกิจอิสระไปไว้ภายใต้นักธุรกิจอิสระอื่นในองค์กรเพื่อให้มีคุณสมบัติครบถ้วนในหลายๆรหัส ) การวางสายงานซ้อนจะทำให้ถูกตัดสิทธิจากโปรโมชั่นนี้
 • ท่านจะได้รับอีเมลแจ้งเตือนเกี่ยวกับรางวัลที่ได้รับ และจะจ่ายผ่านช่องทางการจ่ายคอมมิชชั่นรายเดือนของแต่ละประเทศในแต่ละช่วงของการจ่าย (เช่นทำคุณสมบัติครบถ้วนในเดือนกันยายน เงินรางวัลที่ได้รับ จะได้รับในเดือนเดือนตุลาคม เป็นต้น)
 • ศูนย์ธุรกิจ 1, 2 และ 3 มีสิทธิ์เข้าร่วมโปรแกรมนี้ได้ แต่มีสิทธิเดินทางร่วมตามเงื่อนไขของโปรโมชั่นนี้เพียง 1 ศูนย์ธุรกิจเท่านั้น
 • การคืนผลิตภัณฑ์ จะส่งผลต่อการทำคุณสมบัติของโปรโมชั่น
 • ปริมาณการจำหน่ายผลิตภัณฑ์นั้น ผู้แนะนำจะได้จากการแนะนำลูกค้าหรือนักธุรกิจอิสระที่แนะนำตรงเท่านั้น
 • สิทธิในการเข้าร่วมโปรโมชั่นนี้ ท่านจะต้องมีถิ่นพำนักในประเทศในสหรัฐอเมริกา (รวมถึงเปอร์โตริโก) แคนาดา (ไม่รวมควิเบก) เม็กซิโก ญี่ปุ่น ออสเตรเลีย ฮ่องกง สหราชอาณาจักร สเปน เนเธอร์แลนด์ เยอรมนี ออสเตรีย ไอร์แลนด์ เบลเยียม , ออสเตรเลีย, นิวซีแลนด์, ไทย, สิงคโปร์และไต้หวัน
 • โปรโมชั่นนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงแก้ไข ยกเลิก ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของไลฟ์เวนเทจ หรือบริษํท ในเครือแต่งเพียงผู้เดียว
 • ก่อนที่จะมีการประกาศ ผู้ที่ได้รับรางวัลทั้งหมดจะต้องตอบคำถาม LifeVantage Trivia 4 ข้อให้ครบถ้วนและถูกต้อง
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการแก้ไข เปลี่ยนแปลงรายละเอียดเพิ่มเติมของโปรโมชั่นนี้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า การตัดสินของบริษัทฯ ถือเป็นที่สิ้นสุด
เลือกตัวเลือก
ค้นหารวดเร็ว! เริ่มพิมพ์บนหน้าใดก็ได้เพื่อค้นหาตลาดของคุณอย่างรวดเร็ว